Перший урок. 1. Поняття табличного процесору та їх різновиди. 2. Інтерфейс Excel . 3. Поняття комірок та  посилання на комірки.

Другий урок. 1. Поняття арифметичних дій над комірками (-*/+). 2 Знайомство з функціями excel. 3. Знайомство з форматами комірок.

Третій урок. 1.Excel: відносні, абсолютні, змішані, посилання. 2. Приклад розрахунку кредиту з фіксованою ставкою платежів.

Урок чотири. В цьому уроці – ми познайомимось з поняттям роботи з датами та часом в табличному процесорі excel. Розглянемо: заповнення датами, годинами, днями місяця, робочими днями місяця, особливості роботи з датами.

Урок П’ять. Логічні функції (если, или, и),(if, and, or). Приклади використання логічних функцій в табличному процесорі excel.

Урок Шість. В цьому уроці – ми проведемо, частотний аналіз літер абетки двох різних текстів, та порівняємо результат. В цій роботі наведено приклад- опрацювання даних текстового типу з використанням функції countif (счетесли).

В цьому уроці (квадратне рівняння) – ми автоматизуємо вирішення квадратних рівнянь. Розглянемо, яким чином в excel вирішити рівняння такого типу. Повторимо види посилань на комірки (если(if)).

В цьому уроці ми розглянемо інтеграцію excel з word. Поговоримо про посилання комірок на інші сторінки та документи excel.

В цьому уроці ми розглянемо прикладну задачу, як за допомогою excel – розрахувати необхідну кількість шпалер.

В цьому уроці познайомимось з комбінаціями клавіш : ctrl+a, ctrl+c, ctrl+v, ctrl+x, ctrl+z, ctrl+1, ctrl+2, ctrl+3, ctrl+4, ctrl+5, alt+= (яким чином їх використовувати в ексель)

В цьому уроці розглянемо використання в excel: abs, power, sqrt, pi, round.

В цьому уроці: Поговоримо про системи числення, та спробуємо в ексель – перевести з десяткової до двійкової, вісімкової шістнадцяткової системи числення.

В цьому уроці ми поговоримо про те, яким чином можно візуалізуваті дані в комірках. (Умовне форматування комірок)

В цьому уроці розглянемо, як провести перевірку значень, що вводяться. Також, яким чином можно обмежити значення введення.Виконаємо практичне завдання: “Розрахунок заробітної плати від стажу роботи”.

В цьому уроці за допомогою табличного процесора -розрахуємо площі геометричних фігур, та їх об’єми.

В цьому уроці -статистичні функції в excel (мода, медіана, середнє значення,стандартне відхилення).

В цьому уроці ми побудуємо графік функції sin та cos інструментами ексель.

В цьому уроці ми побудуємо параболу, та поговоримо про можливості ексель представити дані у вигляді графіків.

В цьому уроці, ми вчимося вводити формули до комірок.

В цьому уроці підбір параметрів: (Дані, аналіз якщо.)

В цьому уроці створимо випадаючі списки, у вкладці дані. (Одмеження вводу даних до комірок)