Перший урок. 1. Поняття табличного процесору та їх різновиди. 2. Інтерфейс Excel . 3. Поняття комірок та  посилання на комірки.

Другий урок. 1. Поняття арифметичних дій над комірками (-*/+). 2 Знайомство з функціями excel. 3. Знайомство з форматами комірок.

Третій урок. 1.Excel: відносні, абсолютні, змішані, посилання. 2. Приклад розрахунку кредиту з фіксованою ставкою платежів.

Урок чотири. В цьому уроці – ми познайомимось з поняттям роботи з датами та часом в табличному процесорі excel. Розглянемо: заповнення датами, годинами, днями місяця, робочими днями місяця, особливості роботи з датами.

Урок П’ять. Логічні функції (если, или, и),(if, and, or). Приклади використання логічних функцій в табличному процесорі excel.

Урок Шість. В цьому уроці – ми проведемо, частотний аналіз літер абетки двох різних текстів, та порівняємо результат. В цій роботі наведено приклад- опрацювання даних текстового типу з використанням функції countif (счетесли).

В цьому уроці (квадратне рівняння) – ми автоматизуємо вирішення квадратних рівнянь. Розглянемо, яким чином в excel вирішити рівняння такого типу. Повторимо види посилань на комірки (если(if)).