Урок перший.

Склад, властивості, застосування окремих представників вуглеводів.


Урок другий.

Склад, властивості, застосування представників оксигеновмісних органічних речовин.

Урок третій.

Нітрогеновмісні органічні речовини: аміетанова кислота.

Урок чотири.

Теорія будови органічних сполук. Залежність властивостей речовин від складу і хімічної будови молекул.

Урок п’ятий.

Поняття про явище ізомерії та ізомери.

Урок шостий.

Ковалентні карбон-карбонові зв’язки у малекулах органічних сполук: простий, подвійний, потрійний.

Урок сьомий.

Класифікація органічних сполук.